Tudástár / Autók karbantartása / A műszaki vizsgáról mindent egy helyen

A műszaki vizsgáról mindent egy helyen

2022.06.16. Ujj Péter Tamás


A kíváncsi vagy a műszaki vizsga menetére, követelményeire, árára, vagy arra, hogy mi a teendő sikertelen műszaki vizsga esetén, akkor jó helyen jársz.

Regisztráld autódat a Carnotie alkalmazásban!

A járművek közúti közlekedésben való részvételének számos feltétele közül az egyik, hogy a műszaki, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzőinek meg kell felelniük a jogszabályban rögzített feltételeknek. Ezt a kritériumot biztosítandó, a személygépjárműveknek (is) rendszeres időközönként meg kell jelenniük a hatósági ellenőrzésen, az ún. időszakos műszaki vizsgán.

A műszaki vizsga érvényessége 2 év

A műszaki vizsga érvényessége az újonnan vásárolt gépkocsik esetében 4 év, azt követően pedig kétévente szükségszerű az inspekció elvégzése. A muzeális minősítéssel rendelkező járművek (oldtimerek) mentességet kapnak e kötelezettség alól, esetükben elegendő minden ötödik évben ellátogatni az időszakos műszaki vizsgára. A taxik esetében viszont szigorúbb a követelmény: a személyszállításra igénybe vett gépkocsiknak évente kell megjelenniük a műszaki vizsgán.

műszaki vizsga

Az időszakos műszaki vizsga menete

A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szabályozza a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának valamennyi műszaki feltételét. A rendelethez kapcsolódóan az időszakos műszaki vizsga menetét pedig az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben megfogalmazott szabályok határozzák meg.
Az időszakos műszaki vizsgálat során a szakemberek ellenőrzik a gépjármű üzemeltetési műszaki feltételeinek megtartását, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállását, továbbá a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságait, illetve szemrevételezéssel megtörténik a járműazonosítók ellenőrzése, valamint a kilométer-számláló műszer által jelzett érték megállapítása.

A vizsgálatot végző szakértő a közlekedési hatóság elektronikus rendszerében rögzíti az eredményeket, a műszaki vizsgálati bizonyítvány kiállításával pedig tanúsítja a jármű megfelelőségét. Ezzel párhuzamosan a forgalmi engedélybe is bejegyzésre kerül az új érvényességi idő. A teljes vizsgálat az ügyintézéssel együtt nagyságrendileg 1-1,5 órát vesz igénybe.

A legtöbb állomáson felár ellenében lehetőség nyílik „kockázat nélküli” előzetes átvizsgálásra (elővizsgára) is. Ekkor fény derülhet azokra a hiányosságokra, amelyek következtében a vizsgált gépjármű esetleg nem felelne meg a műszaki átvizsgáláson. A feltárt hibákat a tulajdonosa kijavíttathatja, és egy következő alkalommal már bátran nekivághat a hatósági inspekciónak.

Az időszakos műszaki vizsga feltételek

A műszaki vizsga követelmények közé számos feltétel tartozik. A vizsgált személygépkocsi azonosítóin túl számos alkatrész működőképességének, jogszabálynak történő megfelelősségének ellenőrzésére is sor kerül. Az időszakos műszaki vizsga követelményeit, tárgyi feltételeit, technológiáját, ügyrendjét és azt, hogy a műszaki vizsgán mit néznek, az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete szabályozza.

 • A jármű azonosítóinak vizsgálata (rendszám, alvázszám, motorszám, forgalmi engedély)
 • Fékberendezés vizsgálata (üzemi fék és rögzítőfék is)
 • Kormányberendezés vizsgálata
 • A gépjármű szélvédőjének és üvegfelületeinek vizsgálata
 • Világító- és elektromos berendezések vizsgálata
 • Kerekek és gumiabroncsok vizsgálata
 • Felfüggesztés vizsgálata
 • Alváz ellenőrzése
 • Kipufogó-rendszer ellenőrzése
 • Üzemanyag-rendszer ellenőrzése
 • Motor- és erőátviteli-rendszerek ellenőrzése
 • Karosszéria vizsgálata
 • Beltér ellenőrzése
 • Károsanyag-kibocsátás és zajterhelés vizsgálata

A vizsgálatot végző szakember szemrevételezéssel, műszeres méréssel, és működés közbeni ellenőrzéssel állapítja meg az egyes komponensek megfelelősségét. Joga van a vizsgált alkatrészekre erőt kifejteni, így például célszerszámmal ellenőrizheti a futóműalkatrészek feszességét vagy éppen lemezvastagság ellenőrzése céljából megkopogtathatja a rozsdásodásnak indult felületeket is.

Mi történik sikertelen műszaki vizsga esetén?

Az időszakos vizsgálat során hibának kell tekinteni a jármű minden olyan jellemzőjét, amely nem teljesíti a jogszabályban rögzített rendelkezéseket, illetőleg amely a jármű üzemeltetése során közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi tulajdonság lényeges romlásában nyilvánul meg.

A vizsgálat során feltárt hiányosságokat a következő három kategória egyikébe kell besorolni: kisebb hiba, komoly hiba, veszélyes hiba. Ha a hiányosság a kisebb hiba kategóriába esik, akkor a járművet nem szükséges újabb vizsgálat alá vonni, a hibák kijavításával megkaphatja a „megfelelt” minősítést.

Komoly hiba esetén azonban úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg. Sikertelen műszaki vizsga esetén az első vizsgálatot követő 2 hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni. Ha jármű a veszélyes kategóriába sorolandó, akkor a jármű  műszaki vizsgája bukással zárul, a forgalmi engedélyét késlekedés nélkül érvényteleníteni kell, amiről a közlekedési hatóságot elektronikus úton értesíteni szükséges. 

Példák műszaki vizsga bukást eredményező hiányosságokra:

 • hiányos azonosítók, eltérés a jármű azonosítói és okmányai között
 • sérült, hiányos, kopott vagy nem megfelelően működő fékberendezés
 • sérült, hiányos, rendellenes hangot produkáló vagy nem megfelelően működő kormányberendezés
 • kilátást akadályozó sérülések a szélvédőn, nem engedélyezett fóliázás
 • hiányos vagy hibásan működő, rosszul beállított világítóberendezés, üzemképtelen féklámpák
 • kopott, sérült gumiabroncsok
 • sérült, hiányos, rendellenes működésű felfüggesztés
 • elfáradt, szivárgó lengéscsillapítók
 • komolyabb sérülés a karosszéria szerkezeti elemein
 • sérülés a karosszérián
 • üzemanyag-szivárgás
 • laza, hiányos vagy törött motor- és váltófelfüggesztések
 • nagy mértékű, környezetet károsító vagy biztonságot hátrányosan befolyásoló folyadékszivárgás
 • utastérbe jutó kipufogógázok
 • nem rendeltetésszerűen működő ajtók (pl. nem maradnak zárt állapotban)
 • korrózió, amely kisebb erőhatásra átlyukad
 • hiányzó biztonsági öv
 • sebességmérő nem működik
 • hibajelzések: kormányműhiba, motorhiba (check engine), légzsákhiba

Amennyiben a vizsgált jármű megbukik a műszaki vizsga során, a vizsgadíj ekkor sem jár vissza a kérelmező számára. A tulajdonosnak, illetőleg az autót bemutató személynek gondoskodnia kell az autó vizsgaállomásról történő elszállításáról, valamint a talált hiányosságok és hibák későbbi kijavításáról. A javítást követően egy új időpontban, a vizsgadíj ismételt kifizetése mellett vizsgázhat újra a gépjármű. Siker esetén a vizsgabiztos érvényesíti a forgalmi engedélyt.

A műszaki vizsga állomások

Az időszakos műszaki vizsga elvégzésére nem minden autószerelő műhely jogosult, az inspekció során a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel vagy hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomás járhat el. A jármű szemrevételezését, műszeres vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését kizárólag a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező vizsgabiztos végezheti el.

Az időszakos műszaki vizsgálat bizonyos meghatározott esetekben kizárólag a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként kijelölt szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson végezhető el. A pontos kivételekről a vonatkozó jogszabály 12. paragrafusa ad bővebb tájékoztatást. A műszaki vizsgáztatást célszerű az autószerelődre bíznod, aki szükség szerint elvégzi az autó felkészítését is az ellenőrzést megelőzően.

NKH műszaki vizsga időpontfoglalás menete

Hatósági műszaki vizsgálathoz főszabály szerint a kérvényező hivatalos lakhelyéhez legközelebbi, azonos közigazgatási területen lévő vizsgaközpontok valamelyikében kell időpontot kérni. A budapesti vizsgaállomások ez alól kivételt képeznek, azokhoz lakcímtől függetlenül lehet járművet vizsgára bejelenteni.
A fővárosi kormányhivatal műszaki vizsgaállomásaira (Vas Gereben és Mozaik utca) a központi időpontfoglaló alkalmazáson keresztül foglalhatnak időpontot az érdeklődők. A többi megyéhez tartozó hatósági vizsgaállomásra - központi rendszer híján - jellemzően továbbra is telefonon vagy személyesen lehet időpontot egyeztetni. A tervek szerint esetükben is elérhető lesz később az időpontfoglaló alkalmazás.

A műszaki vizsgához szükséges dokumentumok

Az időszakos műszaki átvizsgálásra mindenképpen magaddal kell vinned személyes okmányaidat, valamint a jármű forgalmi engedélyét. Ha nem te vagy az az autó tulajdonosa vagy üzembentartója, akkor egy meghatalmazásra is szükséged lesz. Alapvetően ma már nem kérik a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás kötvényét vagy a fedezetének meglétét igazoló dokumentumot, de érdemes magadnál tartani a vizsgálat során.

A műszaki vizsga ára

Az időszakos műszaki vizsga ára hatóságilag van megállapítva, a személygépjárművek kategóriájában (M1) egységesen 16 290 forint. Azonban amikor a műszaki vizsga miatt otthagyod a szerelődnél az autódat, általában ennél az összegnél jellemzően többet hagysz majd a kasszánál. Ennek oka, hogy a szerelő sem ingyen nézi át, készíti fel, majd viszi el a járművedet a vizsgaállomásra, illetve a műszakin is előfordulhat, hogy csak a külön díj ellenében elvégzett előzetes átvizsgálással együtt vállalják a műszakiztatást.

Időszakos műszaki vizsga moratórium 2022

A koronavírus-világjárvány megfékezésére tett intézkedések részeként a Magyar Kormány a 500/2020. (XI. 12.) Kormányrendeletben hirdette ki, hogy a veszélyhelyzet fenntartása alatt nem kell meghosszabbítani a lejáró okmányokat, így a gépjárművek műszaki érvényességét sem, amennyiben azok 2020. március 11. és 2022. május 31. közötti időben járnak vagy jártak le. 

A pandémia csillapodásával párhuzamosan azonban 2022. január elsején hatályát vesztette a műszaki vizsga moratórium, az autósoknak 2022. június 30-ig ismét meg kell hosszabbítaniuk járműveik műszaki érvényességét, amennyiben legálisan használni szeretnék azokat a közúti forgalomban.

Az állam nem készített hivatalos statisztikát arról, hogy hány autós élt a törvény adta lehetőségével, és hagyta lejárni a műszaki érvényességet, ám egyes becslések szerint sok százezer autósnak kell mostanában ellátogatnia a műszaki vizsgára. A hirtelen megnövekedő igény feltételezhetően komoly terhet ró majd a vizsgaállomásokra, ezért érdemes időben cselekedni és időpontot foglalni az inspekció elvégzésére.

A cikkben felsorakoztatott információk személyautókra vonatkoznak, egyéb járművek, utánfutók, átalakított személygépkocsik esetében eltérő lehet a szabályozás. A pontos műszaki feltételekért érdemes elolvasni az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet.   
 

Ha hasznodra volt ez a cikk, vagy sikeresen vezeted a Carnotie-n az autód szerviztörténetét, értékelj minket a Google segítségével!

Volt már rá példa, hogy elfelejtetted a műszaki vizsgádat megújítani?

Igen, nehéz észben tartani az ilyen ritka határidőket.
Nem, mindig időben elviszem levizsgáztatni az autót.

Forrás:
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet [ KRESZ ]
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

Tedd zsebre az autód...

... és intézz el mindent, ami az autózással kapcsolatos, kényelmesen, egy helyen!

Regisztrálom az autómat